Menu
Polityka prywatności

Polityka prywatności


Administrator - dbamy o prywatność wszystkich klientów i chcemy, aby każdy w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez sklep internetowy www.hurt.sklepdlarolnika.pl. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Administratorem danych osobowych zwany dalej administratorem jest Agricola Hydraulika Siłowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 888-313-84-50 , Nr. REGON: 38196624000000, KRS: 0000761235, ul. 1 Maja 40 A, 87-840 Lubień Kujawski.

Dane osobowe i prywatność - każdy klient który zamierza założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług,
zostanie poproszony o podanie nam swoich danych osobowych. Dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych zwanych później usługami.

Zakres przetwarzania - Przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe:

 1. Imię i nazwisko
 2. Adres poczty elektronicznej (e-mail)
 3. Numer telefonu
 4. Adres zamieszkania
 5. Numer NIP
 6. Numer PESEL

Cel przetwarzania - w zależności od decyzji każdego klienta, może to być: świadczenie usług oferowanych w sklepie, realizacja zamówień, rozpatrywanie reklamacji i zwrotów świadczeń lub marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter.

Podstawa przetwarzania danych osobowych - podstawą jest:

 1. Umowa sprzedaży lub działania podejmowana na żądanie klienta, zmierzająca do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Ciążący na sprzedającym obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Zgoda klienta wyrażona w sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. Prawnie uzasadniony interes sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 6. Prawnie uzasadniony interes sprzedawcy, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Prawnie uzasadniony interes sprzedawcy polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. Prawnie uzasadniony interes sprzedawcy polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych osobowych - zawsze jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia
umowy sprzedaży.

Skutek niepodania danych osobowych - w zależności od celu, w jakim dane są podawane:
   

 1. brak możliwości zarejestrowania się w sklepie internetowym
 2. brak możliwości korzystania z usług sklepu internetowego
 3. brak możliwości dokonania zakupów w sklepie internetowym

Możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili klient ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednocześnie przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody przez klienta pozostaje zgodne z prawem.

Okres przetwarzania danych osobowych - firma Agricola będzie przetwarzać dane osobowe każdego klienta tylko przez okres, w którym będzie mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 1. przestanie ciążyć na sprzedającym obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych osobowych swoich klientów
 2. ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez sklep internetowy przez obie strony
 3. klient cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli to ona była jego podstawą
 4. zostanie przyjęty sprzeciw klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi
  najpóźniej.

Bezpieczeństwo danych osobowych -przetwarzając dane osobowe klientów sprzedawca stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosowanie szyfrowanych połączeń za pomocą certyfikatu SSL.

Uprawnienia klienta -  każdemu klientowi przysługuje prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora
 2. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych z różnych przyczyn m.in.:
 • z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją klienta – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez
  administratora).
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.


Sposoby skorzystania ze swoich praw - kontakt ze sprzedającym drogą mailową lub korespondencyjną. Klient który uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do organu nadzorczego.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem sklepu zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Ciasteczka - sklep internetowy www.hurt.sklepdlarolnika.pl, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików
cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia klienta (komputera, telefonu, itd.), umożliwiają, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji sklepu internetowego, nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia klienta.
Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki internetowej, klient w każdej chwili może usunąć pliki cookies i blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W sklepie internetowym www.hurt.sklepdlarolnika.pl ciasteczka wykorzystywane są w celu zapamiętywania informacji o sesji, statystycznym, marketingowym i udostępniania funkcji sklepu internetowego.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, należy skorzystać z pliku pomocy danej przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki można znaleźć na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer / Microsoft Edge

Więcej informacji o ciasteczkach można znaleźć w Wikipedii.


Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych osobowych -

Firma Agricola korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane jej klientów. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców tych danych:

 1. dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 2. podmiot realizujący dostawę towarów
 3. dostawca płatności
 4. biuro księgowe
 5. podmiot zapewniający usługi marketingowe
 6. podmiot zapewniający usługi statystyczne
 7. odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest
  zobowiązany do udostępnienia im danych

Kontakt z administratorem - każdy klient który chce skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub w celu zasięgnięcia informacji związanych z prowadzeniem polityki prywatności może się skontaktować z administratorem pod adresem e-mail: agricolaplus@agricola.com.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium